Betaling!

  • Forældrebetaling pr. 1. januar 2020:
  • Fuldtid: kr. 3050,- pr. måned. Med i denne pris er der bleer, og der stilles barnevogn incl. tilbehør til rådighed.
  • Der betales forud og senest den 1. i måneden til Vuggestuen  “Solstrålen”.
  • Der betales i 11 måneder (juli måned er betalingsfri)
  • Betalingen kan kun ske via bankoverførsel: Reg: 9070 1628299028
  • Søskenderabat samt økonomisk friplads er gældende efter samme regler som hos kommunalt tilbud.

 

Pr. 1. juli 2018 kom der nye ændringer i dagtilbudsloven, som giver forældre mulighed for at vælge:

  • deltidsplads i forbindelse med barsels- eller forældreorlov - altså hvis du har barsels- eller forældreorlov har du mulighed for at vælge en deltidsplads på 30 timer om ugen til dit barn, der er indmeldt i en privat institution.
  • kombinationstilbud - altså hvis du som forældre arbejder uden for privat institutionens åbningstider, har du mulighed for at vælge et kombinationstilbud.

Du kan få mere information ved, at spørge personalet i Vuggestuen Solstrålen.