Ind- og udmeldelse!

Ind- og udmeldelse af børn kan ske ved henvendelse til  
Vuggestuen Solstrålen tlf.: 96 96 44 44

Der er mulighed for at komme på venteliste, så snart man har en terminsdato.

Der er mulighed for optagelse af børn fra anden kommune, betinget af, at kommunen har opnået aftale om refusion fra barnets bopælskommune.

Udmeldelse kan kun ske med en måneds varsel til udgangen af en måned.
Ved indmeldelse af sit barn i Vuggestuen  “Solstrålen”, vil der blive skrevet
en kontrakt.

Husk at få dit barn skrevet op til børnehave, ved Jammerbugt Kommunes pladsanvisning.