Samarbejdspartnere!

Vuggestuen » Solstrålen « Samarbejder med talepædagoger og psykologer i det omfang, det er nødvendigt for at kunne tilbyde hjælp til børn med særlige behov.


 

Forældresamarbejde!

Der er valgt en forældrebestyrelse, der sikrer forældrene indflydelse på principperne for vuggestuens virksomhed og på børnenes aktivitetsmuligheder.Forældrebestyrelsen er valgt for et år af gangen. Der vil være valg til forældrebestyrelsen i september måned. Forældrebestyrelsen består af 3 forældre og ejeren af vuggestuen samt en fra personalet

Der er valgt én suppleant for de tre forældrevalgte.