Leg og aktiviteter

Der skal være plads til både leg og planlagte aktiviteter.

Gennem legen lærer børnene at bruge deres fantasi, etablere venskaber og sociale relationer - og løse konflikter.

Sang, musik, rytmik og sanglege indgår som et naturligt led i dagligdagen. Børnene får brugt deres krop, lærer spilleregler og lærer at lytte og modtage en kollektiv besked og agere derefter. Det skaber grundlag for samarbejde i en gruppe, og den voksne får mulighed for at følge børnenes motoriske udvikling.

Vi læser højt for børnene, når de ønsker det. Højtlæsning foregår mest for små grupper af børn, da det på grund af aldersspredningen er forskelligt, hvilke bøger børnene interesserer sig for.