Målsætning

Det overordnede mål i »Solstrålen« er at skabe et trygt, omsorgsfuldt og udviklende miljø, hvor børn og forældre føler sig trygge og glade for at være. Vi ønsker at skabe en atmosfære hvori omsorg, åbenhed og anerkendelse af det enekte barn prioriteres højt. For at sikre den bedst mulige udvikling for barnet er følelsen af selvværd og gruppefællesskab en nødvendighed.

 

Derudover ønsker vi, at der i det daglige skabes mulighed for aktiviteter, hvor leg, fordybelse og nærvær prioriteres højt. Gennem leg, ture, sang og musik udvikles barnets fantasi, kreativitet, motorisk, sproglige, følelsesmæssige og sociale udvikling.