Barnets sygdom!

Er barnet syg, kan »Solstrålen« ikke modtage det. Vurder om barnet kan deltage i den daglige aktivitet, så som udendørs færden m.v. Vis hensyn til de andre børn og behold barnet hjemme, hvis det har symptomer på sygdom.

Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger. Se www.sundhedsstyrelsen.dk - søg efter smitsomme sygdomme hos børn og unge.

Bliver barnet syg, vil forældrene blive kontaktet og barnet skal sendes hjem.